21 NOVEMBER 2014 - ISTANBUL, PEYOTE (TURKEY) (SOLO SET)